PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU NA LKS BŁĘKITNI MODLNICA

22 stycznia 2021, godz. 12:34  

A A A

W imieniu LKS „Błękitni” Modlnica zwracamy się z prośbą o przekazanie na rzecz naszego klubu 1% podatku z rocznego rozliczenia. Będzie nam w tym pomagać Fundacja Partnerstwo, która po raz kolejny uruchamia akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rozwój sportu wśród młodzieży, dlatego też zachęcamy Państwa do współpracy, dzięki której LKS „Błękitni” Modlnica pozyska środki finansowe na statutową działalność.
W myśl przepisów 1% podatku dochodowego za 2018 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest Fundacja Partnerstwo mogą przekazać:
– podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
– podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
– podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT podając :
– numer KRS: 0000197334 ( to nie Nasz numer KRS a Fundacji Partnerstwo )

WAŻNE! Proszę koniecznie w składanym zeznaniu podatkowym podać dodatkowe informacje tj. wskazać konkretny cel – wpisać nazwę klubu sportowego i adres:

LKS „BŁĘKITNI” MODLNICA, UL. SPORTOWA 19, 32-085 MODLNICA

Tylko to spowoduje, że pieniądze trafią do nas, a nie zostaną na koncie Fundacji,

Nasza umowa z Fundacją przewiduje przelanie Nam 100% środków, ale jedynie z prawidłowo wypełnionych formularzy. W przypadku gdy Nasze dane będą niepełne lub błędne pieniądze zostaną na koncie fundacji.

Przeznaczona jest na to specjalna rubryka

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące wypełniania zeznań

Przekazując 1% swojego podatku dla każdej OPP realnie nie tracisz żadnych pieniędzy. Musimy i tak oddać państwu cały należny podatek, włącznie z tym 1%. W ten sposób tylko wskazujemy na co mają zostać wykorzystane te pieniądze. Jeśli tego nie zrobimy państwo samo zadecyduje na co przeznaczyć twój 1%.

Uwaga!!! Zaznaczenie pola „wyrażam zgodę” oznacza, że zgadzasz się na przekazanie OPP swoich danych osobowych, czyli: imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości przekazanej kwoty 1%. Wyrażając zgodę na przekazanie swoich danych – dajesz Nam szansę na podziękowanie za przekazaną pomoc. Osoby chcące chronić swą prywatność w tym zakresie nie powinny wypełniać tego pola (jest ono nieobowiązkowe i nie ma żadnego wpływu na przekazanie 1%).

Możliwe jest również przekazanie 1% na podstawie korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie. Korekta musi być złożona do : 31 maja 2021 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39

 

  1. Zasady przekazania 1 % podatku

 

Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do KRS 0000197334 (FUNDACJA PARTNERSTWO). Ponieważ Nasz klub nie jest Organizacją Pożytku Publicznego, całą akcję wspiera w/w Fundacja, przez którą możemy przekazać 1% na klub, oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego. Cel szczegółowy to : LKS „BŁĘKITNI” MODLNICA, UL. SPORTOWA 19, 32-085 MODLNICA

( Prosimy o dokładne przepisanie danych Klubu w poz.Cel szczegółowy 1%.,bo jedynie wtedy pieniądze dotrą do Nas. ).Wskazany wniosek znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego

PIT-28 strona 4/4, PIT-36 strona 6/6, PIT-36L strona 3/3, PIT-37 strona 3/3, PIT-38 strona 2/2, PIT-39 strona 2/2.

 

  1. Nadal 1% podatku przekazywać mogą:
  2. podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych PIT-28,
  3. podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej skali podatku PIT-36 i PIT-36L,
  4. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-37. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków 1% podatku liczony jest od łącznego podatku męża i żony
  5. podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe, w tym z giełdy z odpłatnego zbycia papierów wartościowych PIT-38,
  6. podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. PIT-39,

 

Emeryci i renciści

Emeryt lub rencista chcący przekazać 1% podatku musi indywidualnie do 30.04.2021 r. złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe na druku PIT-37, w którym wykazuje dochody z renty lub emerytury zgodnie z przesłanym z ZUS PIT 40A/11A oraz wypełnić część H druku, co oznacza złożenie wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego

 

  1. Terminy składania zeznań podatkowych.
  2. naczelnik przekaże kwotę podatku wyłącznie na rzecz organizacji w przypadku, gdy deklarację podatkową złoży się w terminie. Zatem zeznanie musi być złożone do:

30 kwietnia 2021 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39

– 31 stycznia 2021 r. – PIT 28

  1. możliwe jest również przekazanie 1% na podstawie korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie. Korekta musi być złożona:

31 maja 2021 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39

– 29 lutego 2021 r. – PIT 28.


Komentarze

Nick: WYŚLIJ

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.


Brak danych

Wiadomości

03 kwietnia 2021, godz. 09:18
Życzenia światęczne
24 grudnia 2020, godz. 00:08
Życzenia światęczne
15 grudnia 2020, godz. 22:17
KALENDARZ 2021 !
10 grudnia 2020, godz. 12:57
Program KLUB 2020
07 sierpnia 2020, godz. 00:14
WSZYSCY NA MECZ !
06 sierpnia 2020, godz. 00:10
SENIORZY BŁĘKITNYCH GOTOWI NA START RUNDY JESIENNEJ

Zobacz wszystkie